Yayınlar

Zeybek Hukuktan Hukuki Makaleler

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Kıdemi

          4857 sayılı kanun ve 5510 Sayılı Kanun gereğince işveren , yanında çalıştırdığı işçinin aylık ücreti , varsa hak etmiş olduğu fazla mesai alacağını ve diğer işçilik alacaklarını aylık bordrolarında göstermek ve bu miktar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapmak zorundadır. Ancak , her …

Daha Fazla Oku -